W tym miejscu znajdziesz listę długofalowych projektów, które udało nam się zrealizować do tej pory. Z całością naszego portfolio możesz zapoznać się odwiedzając naszą stronę na Facebooku: dzięki temu będziesz mógł być na bieżąco. 

Droga do wolności — patriotyczny spacer performatywny po Bydgoszczy

Spacer performatywny w przestrzeni bydgoskiej starówki, pokazujący momenty ważne dla wolności kraju, regionu i miasta na przestrzeni epok. 

Wolność przez pryzmat — tworzyMY kulturę

Projekt łączący w sobie pracę aktorów-amatorów, filmowców i fotografów, syntezujący wszystkie te dziedziny w jedno, złożone studium na temat różnych aspektów wolności, w przededniu rocznicy odzyskania przez Bydgoszcz niepodległości w dniu 20.01.1920.   

Cykl szkoleń dla MOEN w Bydgoszczy z wykorzystania gier w edukacji językowej

Cykl szkoleń zrealizowany dla Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Jego celem było wyposażenie nauczycieli języków obcych w umiejętności wykorzystywania gier miejskich, terenowych i larpów w ich pracy zawodowej. 

Noc Świętojańska w Samociążku

Projekt zrealizowany we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koronowie mający charakter festynu rodzinnego z okazji Nocy Świętojańskiej, będącego jednocześnie żywą lekcją na temat historii i rodowodu tego święta.

Święto Plonów w Samociążku

Projekt zrealizowany we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koronowie i Sołectwem Gminy Samociążek mający charakter dożynkowego festynu rodzinnego z będącego jednocześnie żywą lekcją na temat historii i rodowodu tego święta.

Close Menu