„Święto Plonów w Samociążku” to projekt realizowany w ścisłej współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koronowie, łączący walory festynu rodzinnego z wartościami edukacyjnymi, właściwymi dla żywej lekcji historii. W czasie wydarzenia uczestnicy mogą zapoznać się z rodowodem święta oraz związanymi z nim tradycjami, jednocześnie doświadczając życia we wczesnośredniowiecznym obozie. W programie: całodzienna wioska wczesnośredniowieczna złożona z tematycznych,  stanowisk, inscenizacja pokazująca ówczesna mentalność, pokazy walk wojów, blok zabaw na świeżym powietrzu, średniowieczne gry planszowe, łucznictwo, koncerty oraz stworzona na podstawie źródeł naukowych i przekazów ustnych interpretacja średniowiecznych rytuałów właściwych dla Święta Plonów, w których udział biorą wszyscy obecni.

Close Menu