Odpłatna działalność statutowa to wszystkie te działania mieszczące się w ramach aktywności fundacji i pozostające w zgodzie z jej założeniami, które nastawione są jednak na pozyskanie środków niezbędnych do dalszego, płynnego funkcjonowanie. Możliwość promowania naszych idei pozostaje w ścisłym związku ze stabilnością finansową organizacji. Zyski wygenerowane w ramach tej sfery naszej działalności zostają przeznaczone na bieżącą działalność oraz rozwój fundacji, a więc: zakup sprzętu, finansowy wkład własny do kolejnych projektów grantowych, honoraria dla artystów, projektantów i twórców czy szkolenia.

W dalszej perspektywie planujemy przekształcenie fundacji w  Podmiot Ekonomii Społecznej, zapewniający stałe utrzymanie przynajmniej kilku osobom aktywnie działającym na szeroko pojętym polu kulturalno-edukacyjno-społecznym w regionie, przy jednoczesnym kontynuowaniu misji, która legła u podstaw Fantazmatu w sposób zorganizowany, ciągły i niezależny.   

Możesz nam pomóc osiągnąć ten cel, korzystając z naszej oferty. 

Animacja imprez

Tematyczne animacje na festynach, imprezach i uroczystościach rodzinnych, takich jak wesela, czy komunie.

Lekcje żywej historii

Lekcje historii rozgrywane w sali lub w terenie z udziałem rekonstruktorów.

Larpy

Pisanie scenariuszy i organizacja larpów na zamówienie.

Gry miejskie, terenowe i integracyjne

Tworzenie scenariuszy oraz organizacja gier miejskich, terenowych integracyjnych

Szkolenia

Przeprowadzanie autorskich szkoleń z zakresu wykorzystywania form uczestniczących w edukacji, marketingu i biznesie.

Do tej pory zaufali nam:

Close Menu