Nasza misja

Stawiamy sobie za zadanie projektowanie niezapomnianych przeżyć, obfitujących w emocje i generujących zaangażowanie. Wierzymy, że uczestniczące formy edukacji, kultury i integracji to klucz nie tylko do samorozwoju, ale także do budowania żywej, stymulującej i aktywnej społeczności, niezależnie od miejsca. Nieważne, czy mówimy tu o grupie szkolnej, zespole firmowym, czy przypadkowej grupie odbiorców; wspólne przeżycia zbliżają i spajają ludzi, sprawiając, zechcą stawać się lepszą wersją siebie. Nasze działania mają ten proces katalizować. 

 

Przekazywanie wiedzy i umiejętności przez budowanie doświadczeń

Wierzymy, że najlepszym nauczycielem jest doświadczenie. Właśnie dlatego to przez nie chcemy przekazywać wiedzę i umiejętności. Przedkładamy działanie nad teorię.

Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności społecznej

Chcemy, by nasze projekty budowały w uczestnikach poczucie sprawczości. Dążymy do tego, by wszelkiego rodzaju grupy, na bazie wspólnych przeżyć wykształcały w sobie odpowiedzialność za świat, który ich otacza.

Inspirowanie do samorozwoju - idea Life Long Learning

Chcemy inspirować ludzi, którzy stykają się z naszymi działaniami, do ciągłego samorozwoju, przejmowania inicjatywy w życiu prywatnym, społecznym i zawodowym oraz nieustannego uczenia się.

Formy uczestniczące w edukacji, kulturze i integracji

Naszym atutem są formy uczestniczące, w których za fundament projektowania stawiamy sobie maksymalne zaangażowanie uczestników.

Wolny dostęp do kultury

Uważamy, że wolny dostęp do kultury to podstawa rozwoju społecznego. W tym celu prowadzimy szereg cyklicznych, darmowych i ogólnodostępnych projektów kulturalno-edukacyjnych.

Integracja mikro- i makrośrodowisk

Wszyscy jesteśmy ważnymi członkami społeczeństwa. Promowanie wartości takich jak prawa człowieka, integracja mniejszości i tolerancja to istotny element naszych działań.

Close Menu