„Larperiada — cykl spotkań z kulturą przeżywania”, to jeden z flagowych projektów naszej fundacji, prowadzony i sukcesywnie rozwijany od roku 2016. Jego założeniem jest promowanie larpów, jako medium służącego rozrywce, edukacji i integracji społecznej oraz budowanie skupionej wokół nich, lokalnej społeczności.

Czym jest larp?

To rodzaj aktywności znajdującej się gdzieś na pograniczu sztuki i zabawy. Uczestnicy wcielają się w postaci, które wchodzą ze sobą w interakcje w ramach luźnego scenariusza i na podstawie odgrywanych relacji, podejmowanych działań i decyzji współtworzą wspólną opowieść. Wyobraź sobie, że jesteś jednym z uczniów Hogwartu, astronautą na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, detektywem rodem z powieści Agathy Christie, czy rycerzem z arturiańskich legend. W larpach możesz być kim chcesz, wchodząc w sytuacji i przeżywając emocje, których z różnych względów nie doświadczysz w prawdziwym życiu. Do tego udział we wspólnej opowieści pozwala na integrację, rozwój umiejętności miękkich czy konfrontację z własnymi lękami i słabościami. 

Gramy dwa razy w miesiącu, korzystając z uprzejmości Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu położonego przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy, często wykorzystując także inne, zaprzyjaźnione lokacje. Poza grami organizujemy również warsztaty w dziedzinach larpom pokrewnych, takich jak pisanie scenariuszy larpowych, charakteryzacja czy aktorstwo, prowadzone przez specjalistów. Często organizujemy również spotkania integracyjne spajające społeczność 

Close Menu