Formą projektu był spacer performatywny ulicami Bydgoszczy, podczas którego pokazano uczestnikom wybrane momenty z historii miasta, z różnych względów niosące za sobą kolosalne znaczenie dla wolności naszego miasta, regionu i kraju to w formie niewielkich przedstawień, spiętych narracją, rozwijaną w drodze pomiędzy punktami. 

Close Menu