Projekt to inicjatywa łącząca w sobie film, fotografię i sztuki performatywne, angażująca twórców lokalnych i służąca dyskusji na temat szeroko pojętej wolności, w przededniu setnej rocznicy powrotu miasta Bydgoszczy do struktury Państwa Polskiego, przypadającej na 01.01.2020. Przedsięwzięcie aktywizuje oddolnie potencjał kulturotwórczy miasta, aktywizując aktorów-amatorów, filmowców oraz miłośników foografii, którzy pod okiem  doświadczonego praktyka zawodu doskonalą swoje umiejętności podczas towarzyszących nagraniom plenerów fotograficznych przeprowadzanych w miejscach należących do Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O. Całość zakończy się finałowym aktem performatywnym połączonym z projekcją filmu powstałego w ramach projektu oraz wernisażem prac zaangażowanych fotografów.    

Poza widocznymi powyżej zdjęciami, efektem pracy artystów, był widoczny poniżej tryptyk performatywny, zrealizowany przy współpracy z lokalnymi partnerami. 

Trwałym efektem projektu była wystawa fotograficzna zorganizowania w Galerii Wieży Ciśnień w Bydgoszczy,  miedzy 10 a 28 listopada 20219 roku, poprzedzona wernisażem prac połączonym z projekcją tryptyku oraz ostatnim elementem performensu, w którym udział wzięli wszyscy goście wydarzenia.  

Close Menu