Cykl szkoleń dla nauczycieli języków obcych, obejmujący podstawy projektowania larpów i gier miejskich na użytek w pracy dydaktycznej zrealizowaliśmy przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Seria spotkań obejmowała zarówno wprowadzenie teoretyczne, jak i praktyczne warsztaty połączone z prezentacją przykładowych scenariuszy i pokazowymi edycjami gier edukacyjnych zaprojektowanych przez fundację, celem praktycznego ukazania wcześniej omawianych zagadnień.

Close Menu